Mina tjänster

 

* Personlig utveckling

* Livscoaching

* Stresshantering

* Trauma

* Separation, Skilsmässa

* Barnuppfostran

* Anpassningssvårigheter i arbetet

* Övriga arbetsrelationer

* Oväntade förändringar i livet

* Invandring, asyl, nya kulturer osv.

* Stödsamtal

* Beteende förändring

* Lära känna sig själv

* Telefontjänster

* Telefoncoaching

* Samtalsstöd och terapi

 

 

Välkommen

Lili Moradi Samtalsterapeut

Förutom Svenska kan jag erbjuda mina tjänster även på Persiska och Dari.

Färden börjar med

Dig själv och av dig själv.

 

Ingen kan leva ditt liv.
När livet blir svårt att hantera, finns det alltid hjälp bara om man är redo att be om det och vara mottaglig. Ta tag i ditt liv och gör det du skulle vilja.
På min mottagning kan jag vägleda och hjälpa dig att hitta den kraft som krävs för att du ska komma på en lösning anpassade efter dina behov.