Jag Lili Moradi är certifierad samtalsterapeut, med kognitiv transaktionsanalytisk inrikning. Jag använder mig även av andra vetenskapligt beprövade terapier t.ex. kognitiv beteende   terapi (KBT).                                                        Jag är auktoriserad tolk och rättstolk och har   en gedigen erfarenhet att arbeta med människor i utsatta situationer och mitt mål är att hjälpa andra att hitta den röda tråden i sina liv.

 

 

Certifierad samtalsterapeut

Auktoriserad tolk och rättstolk

civilekonomutbildning